Nottoonoisy är ett svenskt företag med egentillverkning i Sverige. Vi erbjuder nytänkande design av genomtänkta, säkra textila produkter för en hållbar utveckling och en bättre arbetsmiljö.

Vi vill underlätta arbetet för pedagoger och bidra till att barn kan vara mer delaktiga i verksamheten.

De flesta av materialen i våra produkter är från Sverige och våra produkter är hygieniska, platsbesparande, smarta och med låg vikt. Vi strävar efter bästa innovativa materialval för varje enskild produkt, tex är våra vilmadrasser PVC-fria och kan spritas. Genom våra produkter vill vi bidra till att spara vatten, tvättmedel och energi.

För oss är det viktigt att alltid vara uppdaterade på vad Naturskyddsföreningen och andra aktörer fortlöpande kommer fram till.
Vi söker ständigt efter att hitta nya smarta och miljövänliga material att köpa in i Sverige på kortast möjliga avstånd. Vi använder kartong, well och papper från svensk skog när vi skickar leveranser till våra kunder. Vi undviker plastpåsar, om vi i vissa fall av hygieniska skäl använder detta är det av polyeten och återvunnen polyeten.

Nottoonoisy AB är medlem i TEKO. Sveriges Textil och Modeföretag

Här kan ni läsa en slutrapport en grupp civilingenjörs-studenter har gjort om Nottoonoisy AB. Klicka här!

Vi ska erbjuda nyskapande design av genomtänkta textila produkter för en hållbar utveckling och en bättre arbetsmiljö.

Vi ska till fri-förskolor och kommunala förskolor erbjuda egentillverkade specialanpassade textila produkter i säkra material från Sverige. Vi ger våra kunder snabba leveranser, plats och tidsbesparing, hållbarhet över tid och därigenom en bättre arbetsmiljö.

Vi utför kontinuerliga kvalitetskontroller på alla våra produkter. Det vi tittar efter är hur vardaglig användning och slitage har påverkat produkten.

Om Agneta

Mina 28 år inom förskolan och mitt intresse för en bättre arbetsmiljö för personal och barn, har gjort att jag en längre tid arbetat med att ta fram produkter som dämpar skrammel och andra störande ljud som uppkommer vid barns lek och matsituation på förskolan.