Vi stödjer oss på forskning och Nottoonoisy AB är pådrivande när det gäller bättre ljudmiljö och nya bra miljömässigt säkra material. Vi anlitar och samarbetar bl.a. med forskare på forskningsinstitutet RISE i Borås, Linköpings Universitet och deras studenter.